• Szkoły Podstawowa (5)
  • Szkoły Podstawowa (4)
  • Szkoły Podstawowa (3)
  • Szkoły Podstawowa (2)
  • Szkoły Podstawowa (1)
  • Szkoły Podstawowa (5)
  • Szkoły Podstawowa (4)
  • Szkoły Podstawowa (3)
  • Szkoły Podstawowa (2)
  • Szkoły Podstawowa (1)

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1
w Przysietnicy
     
Projekt: 2010
Typ: Projekt budowlano - wykonawczy
Realizacja: 2012
Powierzchnia: 4150 m2
Klient: Gmina Brzozów