Projekt termomodernizacji budynków
przy ul. Gen. Ziętka 62-66 w Piekarach Śląskich

Projekt: 2011
Typ: Projekt budowlano - wykonawczy
Realizacja: w trakcie
Powierzchnia:
Klient:    Spółdzielnia mieszkaniowa w Piekarach Śląskich