projekt przebudowy i rozbudowy

Szkoła Podstawowa nr 1
w Przysietnicy

Projekt: 2010
Typ: Projekt budowlano – wykonawczy
Realizacja: 2012
Powierzchnia: 4150 m2
Klient: Gmina Brzozów