projekt przebudowy i remontu

Przedszkole w Starej Wsi (dawna szkoła)

Projekt: 2011
Typ: Projekt budowlano – wykonawczy
Realizacja: 2012
Powierzchnia: 1125 m2
Klient: Gmina Brzozów