projekt przebudowy i rozbudowy

Muzeum pożarnictwa w Starej Wsi

Projekt: 2011
Typ: Projekt budowlano – wykonawczy
Realizacja: 2013
Powierzchnia: 576,07 m2
Klient: Gmina Brzozów